Masdisin Dry-Off

15 ron/litru

15,00 RON
Cantitate

Masdisin Dry-Off Soluţie peliculogenă şi protectoare pentru mameloane, la vaci în repaus mamar
COMPOZIŢIE 100 de g de produs conţin 45 g Poliacrilat de sodiu (polimer 18-19)
APLICABILITATE Previne contaminarea canalului mamelonar în perioada critică, după imediata instituire a repausului mamar, când producţia de lapte continuă încă. Ca urmare, ugerul se tumefiază, creşte presiunea internă, iar canalul mamelonului rămâne deschis o perioadă de 6-7 zile după încetarea mulsului. Această situaţie este valabilă şi în cazul în care producţia de lapte începe mai devreme, cu câteva zile înainte de fătare. În ambele situaţii creşte riscul de mastită. Masdisin Dry-Off formează o barieră puternică de protecţie peliculară  în perioada de instituire a repausului mamar sau/şi înainte de fătare, atunci când este cazul. Nu conţine parabeni.
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE Masdisin Dry-Off se aplică nediluat, prin imersarea fiecarui mamelon timp de 5-10 secunde, imediat după ultima mulgere, sau după aplicarea de antibiotice intramamare pentru repaus. Prin compoziţia specială, Masdisin Dry- Off garantează uscare rapidă şi aderenţă perfectă. Rămâne pe mamelon timp de 4-7 zile şi îl protejează  împotriva factorilor externi.
EFECTE ADVERSE/NEDORITE Nu există
INTERACŢIUNI CU MEDICAMENTE Nu a fost raportată nici o interacţiune.
AVERTISMENTE GENERALE Dacă se observă efecte nedorite, se va contacta medicul veterinar. - Folosiţi mânuşi în timpul aplicării pentru a evita contactul cu soluţia şi după folosire spălaţi bine mâinile. - În cazul în care intră în contact cu ochii clătiţi cu apă din abundenţă. - În general produsul nu irită pielea. - În cazul în care este înghiţit, gura trebuie clătită imediat cu apă din abundenţă şi trebuie apelat imediat la medic. - Numai pentru uz veterinar! A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.  RESPECTAŢI REGULILE DE FOLOSIRE PENTRU A PREVENI RISCURILE CU PRIVIRE LA SĂNĂTATEA UMANĂ ŞI A MEDIULUI. TIP PRODUS (3).
- Mod de distrugere a ambalajului gol: eliminaţi ambalajul în conformitate cu legislaţia şi regulamentul local aplicabil. - În cazul în care produsul este vărsat accidental, zona trebuie spălată cu apă din abundenţă şi trebuie avut grijă să nu se amestece cu apă subterană. - La curăţare şi strângere folosiţi substanţe de deshidratare (precum diatomit, nisip, rumeguş). - Nu aruncaţi ambalajele goale în apropierea izvoarelor şi surselor de apă.
MĂSURI DE PRIM AJUTOR În caz de ingestie se va solicita imediat asistenţă medicală. În caz de contact accidental cu ochii, a se spăla cu apă din abundenţă . Lentilele de contact trebuie scoase şi spălate cu apă din abundenţă. Se consultă medicul.
SIMPTOME DE INTOXICAŢIE Nu se cunosc.
ANTIDOT ŞI INFORMAŢII SPECIALE Nu există un antidot specific. A NU SE AMESTECA CU ALTE PRODUSE ASEMĂNĂTOARE SAU CU ALTE SUBSTANŢE.
STOCARE ŞI SECURITATE: A se păstra la o temperatură între 15- 30oC, bine închis, în ambalajul original. A nu se expune razelor solare. A nu se congela. Produsul al cărui ambalaj a fost deschis trebuie consumat în 3 luni. Termenul de depozitare în cazul în care ambalajul nu a fost deschis, este de 1 an.
AMBALAJ 250 ml, 1 litru